a
d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt
Welkom op onze website

Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland

01

We willen zichtbaar en makkelijk vindbaar zijn in onze gemeente. We zijn regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten van relevante organisaties en nodigen derden van harte uit bij onze bijeenkomsten.

02

We willen door gemeente en inwoners blijvend als sparringpartner gezien worden. Dat betekent dat we onze kennis op peil houden om kundig te kunnen adviseren.

03

We willen bij onze advisering altijd vanuit de inwoner denken en hun belangen en die van organisaties binnen het sociaal domein goed behartigen. We willen signalen opvangen en ervaringen ophalen.

Wie zijn wij

Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland

Het sociaal domein richt zich op de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2015 kregen gemeenten de volledige zeggenschap over het sociaal domein en zijn sindsdien verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.

We zijn een adviesraad voor en door inwoners.

Gemeente Dinkelland

Waar werken we voor

De ASDD is een onafhankelijke, kritische partner bij de ontwikkeling, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het WMO-beleid van de gemeente Dinkelland.

Inwoners: 26.595 0

oppervlakte: 176,81 km² 0

Aantal kernen, dorpen en buurtschappen: 21 0

leden

10

Benieuwd naar de mensen achter de Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland?