a
d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

Gerard Meijer

Wie ben ik

Gerard (1957) is geboren en getogen Weerseloër. Vanaf zijn 17e jaar is hij werkzaam geweest in de zorg. De zorgopleiding heeft hij gevolgd in Den Haag en hij is na de opleiding weer teruggekomen in Weerselo. Gerard heeft veel ervaring in de ouderenzorg, van de basis tot het management. Hij heeft als manager de transitie mogen begeleiden van de AWBZ naar het huidige stelsel van Wmo en Wlz. Door zijn ondernemersgeest heeft hij de kansen en uitdagingen gezien. Zorg en welzijn dichter bij de burger brengen met een eigen verantwoordelijkheid. Wetend dat de demografische ontwikkeling een toename laat zien van het aantal senioren en met name 75-plussers. Senioren zijn relatief vaak alleenstaand, bijvoorbeeld omdat één van de partners is overleden. Dit roept de vraag op: op welke wijze kunnen we mensen blijven betrekken bij de samenleving. Een motto van Gerard is: elk mens doet ertoe. Niet uitgaande van de beperking maar van de mogelijkheden. De focus van Gerard ligt dan ook vooral op mensen blijven betrekken bij de samenleving. Niet over mensen maar met mensen; niet wat zijn de kosten, maar wat levert het ons als samenleving op.

Aandachtsgebied binnen de adviesraad

Wmo

sinds medio 2021

Lid