a
d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

Diane Peters

Wie ben ik

Diane (1971) woont sinds 2017 in Denekamp. Ze is echter geboren en getogen in Lattrop Breklenkamp. Gescheiden, geen kinderen maar inmiddels wel de trouwe bezitster van adoptiehond Taxi. Na haar administratieve economische studies aan de MAVO, MEAO en HEAO is ze gestart met werken binnen het bedrijfsleven totdat de kans zich voor deed om bij een gemeente in dienst te treden. Via Losser, Tubbergen en Dinkelland uiteindelijk beland bij Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Financieel beleid was haar expertise gebied totdat Diane door ziekte niet meer kon werken. De behoefte om te participeren in de gemeenschap en om de belangen van haar mede-huurders te behartigen, heeft gemaakt dat ze lid is geworden van de huurdersraad van Mijande Wonen. Daarnaast wil ze zich en haar opgedane kennis bij de gemeente graag inzetten voor de gemeenschap. Door lid van de adviesraad Sociaal Domein van haar eigen woongemeente te zijn hoopt ze hier een steentje aan bij te kunnen dragen. Naast lid is ze ook “buulholder” van deze adviesraad en let ze op de beschikbare centjes van de adviesraad.

Aandachtsgebied binnen de adviesraad

Aandachtsgebied binnen de adviesraad is Participatiewet, Armoede, Inburgering en Sociale Schuldhulpverlening.

sinds 2023

Lid