a
d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt
Hier staan we voor

Onze missie en visie

ASDD

Welkom

Om inwoners van de gemeente Dinkelland te betrekken bij zaken op het gebied van het sociaal domein werd in 2014 een adviesraad ingesteld. Het doel van de adviesraad, die bestaat uit inwoners van de gemeente, is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de dienstverlening, de beleidsvorming over en de uitvoering van de gemeentelijke regelingen binnen het sociaal domein. Dat doen we door op verzoek van de gemeenteraad advies te geven op beleidsstukken en gemeentelijk verordeningen. Maar we geven ook ongevraagd advies over zaken die we opmerken in de samenleving. Waar lopen inwoners, cliëntorganisaties en instellingen zoal tegenaan als het gaat om zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving, ondersteuning en zorg, jeugdhulp, werk en inkomen? Wat gaat goed en waar zit ruimte voor verbetering?

Wie zijn wij

Missie en Visie

We zijn een onafhankelijke en transparante raad met een hoog kennisniveau. Door toegankelijk en betrokken te zijn, zijn wij in staat om de belangen van inwoners en organisaties goed te behartigen en de gemeente kundig te adviseren op alle vlakken van het Sociaal Domein.
We willen een raad zijn die als onafhankelijke en onmisbare vraagbaak/sparringpartner wordt gezien door gemeente en inwoners, die makkelijk te vinden is en het eerste waar men aan denkt als er een vraagstuk ligt betreffende het sociaal domein, het onderwijs en de zorg.

Onafhankelijk

01

We doen ons werk onafhankelijk van de politiek en de gemeente. Wij worden als leden op persoonlijke titel benoemd en brengen allemaal onze eigen kennis en ervaring mee binnen het sociaal domein. Als groep zijn we ook zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving.

Betrokken

02

We zijn van en voor de inwoners. We proberen bij onze advisering altijd vanuit de inwoner te denken. We zijn de voelsprieten onder de inwoners en pikken hun signalen op als het gaat om ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Transparant

03

We publiceren onze adviezen en een jaarlijks verslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar hier op de website.

We zijn een adviesraad voor en door inwoners.

Laat je stem horen!

Doe mee

Je kunt als inwoner bij de secretaris van de adviesraad (Christel Oonk) schriftelijk input leveren voor een vergadering. Als wordt besloten dat het punt op de agenda komt kun je eventueel uitgenodigd worden om je punt tijdens de vergadering toe te lichten. Hoewel de vergaderingen van de adviesraad in principe niet openbaar zijn, kan de voorzitter bepalen dat deze (of een deel daarvan) door derden kan worden bijgewoond.

De naam

ASDD

In 2014 zijn we gestart onder de werknaam Wmo-lab Dinkelland. Omdat het sociaal domein veel breder is dan alleen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dekte deze naam niet langer de lading en is de naam met ingang van 2021 veranderd in Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland (ASDD).

b